Mūsų mokykloje (Radvilėnų pl.) vyko integruota istorijos – dailės ir psichologės pamoka (mok. E. Ramaciuškas, V. Paulaitienė, R.Valaitienė,)
Žmogus priešistorės gyventojas“.

          Grupėse mokiniai rinko informaciją apie tam tikro amžiaus (akmens, geležies, neolito ar paleolito) žmones, jų gyvenimo būdą, naudojamus įrankius.
Dailės pamokoje išbandė analizuojamo laikotarpio piešimo technikas, būdus.
Integruojant psichologiją, skatinome mokinių kūrybiškumą: atsižvelgiant į tai, ką tuo laikotarpiu žmonės galėjo valgyti, kokiomis grupėmis gyveno, buvo medžiotojai ar žemdirbiai, ar jiems reikėjo bendrauti, bendradarbiauti, kvietėme pagalvoti koks galėjo būti analizuojamo žmogaus charakteris, elgesys.
Tikime, kad ši veikla praturtino mokinių istorijos žinias, skatino socialinę raidą, lavino vaizduotę, padėjo ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą, paspartino kognityvinę raidą, tobulino socialinius įgūdžius.
Džiaugiamės vaikų aktyvumu, kūrybiškumu ir gebėjimu bendradarbiauti.

Dalinamės darbais:

Skip to content