Atnaujinta:   2021-9-21

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2020 m. ataskaita

Mokinių apklausa NŠA 2020

Mokytojų apklausa NŠA 2020

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020

Skip to content