Atnaujinta:   2020-5-21

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Kauno lopšeliais-darželiais „Kūlverstukas“, „Linelis“, „Varpelis“, „Bitutė“, „Vaikystė“ ir „Svirnelis“. Taip pat draugaujama su  „Varpelio“ pradine mokykla, mokyklomis-darželiais „Rūtelė“ ir „Šviesa“, Kauno “Varpo” gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Kauno Kolegija, Miko Petrausko muzikos mokykla. Gražus bendradarbiavimas su Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariatu.

Skip to content