Tyrimai ir analizės

Mokinių apklausos rezultatai 2015 m.
2015 metais mokykla vykdė mokinių apklausą naudojant IQES online Lietuva instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulėti.

xxxxxxxxxxxxxx

Tėvų, globėjų apklausos rezultatai 2015 m.
2015 metais mokykla vykdė mokinių apklausą naudojant IQES online Lietuva instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulėti.

xxxxxxxxxxxxxx

Mokymosi krūvio tyrimas 2014-2015 m. m.

2014 gruodžio mėn. Bernardo Brazdžionio mokykloje – daugiafunkciame centre buvo vykdomas pirmos ir penktos klasių mokinių adaptacijos mokykloje tyrimas, kuriame dalyvavo pirmos ir penktos klasės mokiniai bei jų tėvai.

2014-2015 m.m. I ir V kl. mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai

xxxxxxxxxxxxxx

2014 m. balandžio 28 d. – gegužės 31 d. buvo vykdomas Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas, kurį organizavo Nacionalinis egzaminų centras. Tyrime dalyvavo mokyklos 4 – jų ir 8 – jų klasių mokiniai. Tyrimo tikslas – įvertinti 4 – jų ir 8 – jų klasių mokinių mokymosi pasiekimus ir išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą.

Standartizuotų testų rezultatai:

Standartizuoti testai 4kl., 2014

Standartizuoti testai 8kl., 2014

xxxxxxxxxxxxxx

2013 – 2014 m.m. mokykloje vykdytų tyrimų rezultatai:

Mokinių mokymosi motyvacijos rezultatai 2013-2014

Penktokų adaptacija, 2013-2014

Pirmokų adaptacija, 2013-2014

xxxxxxxxxxxxxx

Tyrimo “VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMAS” rezultatai

Viešujų paslaugų tyrimo rezultatai