• Rudenėlio šventinis rytmetis
  • Kalėdinė vakaronė
  • Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti
  • Užgavėnių rytmetis
  • Kaziuko mugė
  • Velykinis rytmetis
  • Šeimos šventė
  • Darželi, lik sveikas!
  • Sporto šventė