Atnaujinta:   2020-5-21

Ikimokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Neformaliojo ugdymo pedagogai
Kiti pedagogai
Ikimokyklinis ugdymas
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos Kontaktai
Andrašiūnienė  Alma Aukštesnysis išsilavinimas  Meninio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Arbačiauskienė Gintarė Aukštasis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Bacevičiūtė-Paskočinienė Edita Aukštasis universitetinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Bespalovienė Ilma Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Drulytė Deimantė Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Klimašauskienė Jurgita Aukštasis universitetinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Lekstutytė Ugnė Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Meslinaitė Deimantė Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Šarkšniovienė Erika Aukštasis koleginis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paliokaitė Simona Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Petrylienė Gintarė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Putonienė Aurelija Aukštasis universitetinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Petrošiūtė Simona Aukštasis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Purga Dovilė Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Vildžiūnienė Beatričia Aukštesnysis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Žvirblytė Raminta Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Pradinis ugdymas
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos Kontaktai
Adomavičienė Raimonda Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 2b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Berentienė Dalia Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Biknienė Kristina Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 3a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Čiulkinienė Irena Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 3b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Čiupailienė Jūratė Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 3ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Gancevskaitė Inga Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Giržadienė Danutė Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kavaliauskienė Lina Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 2ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Mikailienė Lina Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ragauskienė Daiva Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Raustytė Daiva Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1br klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Streckienė Valerija Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Zbarauskienė Daiva Aukštesnysis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 2a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja;
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Pagrindinis ugdymas
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos Auklėjama klasė Kontaktai
Aleksandravičius Kęstutis Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Kūno kultūros mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ališauskienė Marytė Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Chemijos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Andriuškevičius Antanas Vladas Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Kūno kultūros mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Brazienė Lina Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja 8a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Čibirienė Asta Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas Technologijų mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Dulinskienė Sonata Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas Anglų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Gicevičienė Aušrelė Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Matematikos mokytoja 6b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Janušonienė Rūta Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Lietuvių kalbos mokytoja 6a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Jazerskienė Rasa Aukštasis išsilavinimas (Magistras)   Mokytojas Technologijų mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Junelienė Ginta Aukštasis išsilavinimas (Magistras)   Mokytojas Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Jurkšienė Rita Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Lietuvių kalbos mokytoja 5a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kaniauskienė Janina Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Anglų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kazlovskis Bronius Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas Kūno kultūros mokytojas 7r klasės auklėtojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Keibienė Sonata Kristina Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Muzikos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kijauskienė Rita Specialusis vidurinis išsilavinimas  Mokytojas Muzikos mokytoja 5r klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Leitanienė Dalia Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Biologijos, chemijos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Miežanskas Giedrius Aukštasis universitetinis išsilavinimas  Mokytojas Dorinis ugdymas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Mickevičienė Kristina Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Lietuvių kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Miliukevičienė Diana Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Geografijos mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Nagelienė Laimutė Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Dailės mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Naginytė Ramūnė Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Matematikos mokytoja 8r klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Narbutienė Aušra Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Matematikos mokytoja 6r klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paškevičienė Jolanta Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Anglų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paulaitienė Vitalija Aukštasis universitetinis išsilavinimas  Mokytojas Dailės mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Pralgauskienė Regina Aukštasis išsilavinimas Mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ramanciuškas Evaldas Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Istorijos mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Rancienė Rasa Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Lietuvių kalba/Žmogaus sauga Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ruplėnienė Inesa Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Anglų , istorijos mokytoja 7a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sabestinienė Violeta Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Rusų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sadauskas Algirdas Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Technologijų mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sanspreiškienė Rosvita Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Matematikos mokytoja 7b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sarpaliūtė Nijolė Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Lietuvių kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Siliūnienė Ingrida Aukštasis išsilavinimas  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) Kūno kultūros mokytoja 8b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Spingytė Aušra Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistro laipsnis)   Mokytojas Anglų kalbos mokytoja 5b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Titenienė Ingrida Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Biologija/ Gamta ir žmogus Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Žilienė Nijolė Aukštasis išsilavinimas Vidurinės mokyklos fizikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Fizikos mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Valasevičienė Ingrida Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Geografijos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Neformaliojo ugdymo pedagogai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos

Kontaktai

Lina Galinienė Aukštasis universitetinis išsilavinimas Neformaliojo ugdymo mokytojas  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Neformalaus ugdymo pedagogė Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Lijana Stakauskaitė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) NF mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Miglė Končienė Aukštasis išsilavinimas  Neformaliojo  ugdymo mokytojas Šokių mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kiti pedagogai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos

Kontaktai

Arcinavičienė Audronė Aukštasis išsilavinimas Logopedas; Specialusis pedagogas Logopedė Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Giedraitienė Vilma Aukštasis išsilavinimas  Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Šabūnienė Daiva Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Auklėtojas; Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Valaitienė Regina Aukštasis išsilavinimas  Psichologas Psichologas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Odeta Steponaitytė Aukštasis išsilavinimas  Psichologas Psichologas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Edita Čečkauskienė Aukštasis išsilavinimas Logopedas Logopedas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Guoda Vainilavičienė Vidurinis išsilavinimas  Mokytojo padėjėja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

Skip to content