Atnaujinta:   2020-10-16

2020–2021 mokslo metai

 

Deobald Danguolė Direktorė
Andrašiūnienė  Alma Meninio ugdymo mokytoja
Arbačiauskienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Drulytė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lekstutytė Ugnė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Meslinaitė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Narbutavičienė Aistė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aurelija Putonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Paliokaitė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Petrylienė Gintarė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Edita Šerkšniovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Petrošiūtė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Purga Dovilė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Bespalovienė Ilma Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Žvirblytė Raminta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Adomavičienė Raimonda Pradinių klasių mokytoja
Berentienė Dalia Pradinių klasių mokytoja
Biknienė Kristina Pradinių klasių mokytoja
Čiupailienė Jūratė Pradinių klasių mokytoja
Gancevskaitė Inga Pradinių klasių mokytoja
Giržadienė Danutė Pradinių klasių mokytoja
Kavaliauskienė Lina Pradinių klasių mokytoja
Mikailienė Lina Pradinių klasių mokytoja
Ragauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja
Raustytė Daiva Pradinių klasių mokytoja
Streckienė Valerija Pradinių klasių mokytoja
Zbarauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja
Aleksandravičius Kęstutis Kūno kultūros mokytojas
Ališauskienė Marytė Chemijos mokytoja
Andriuškevičius Antanas Vladas Kūno kultūros mokytojas
Lijana Stakauskaitė Meninio ugdymo mokytoja
Brazienė Lina Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
Čibirienė Asta Technologijų mokytoja
Dulinskienė Sonata Anglų kalbos mokytoja
Gicevičienė Aušrelė Matematikos mokytoja
Janušonienė Rūta Lietuvių kalbos mokytoja
Jazerskienė Rasa Technologijų mokytoja
Junelienė Ginta Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Jurkšienė Rita Lietuvių kalbos mokytoja
Kaniauskienė Janina Anglų kalbos mokytoja
Kazlovskis Bronius Kūno kultūros mokytojas
Keibienė Sonata Kristina Muzikos mokytoja
Kijauskienė Rita Muzikos mokytoja
Daiva Dumbliauskė Vokiečių kalbos mokytoja
Miežanskas Giedrius Dorinis ugdymas
Mickevičienė Kristina Lietuvių kalbos mokytoja
Miliukevičienė Diana Geografijos mokytoja
Nagelienė Laimutė Dailės mokytoja
Naginytė Ramūnė Matematikos mokytoja
Narbutienė Aušra Matematikos mokytoja
Paškevičienė Jolanta Anglų kalbos mokytoja
Paulaitienė Vitalija Dailės mokytoja
Pralgauskienė Regina Šokių mokytoja
Miglė Končienė Šokių mokytoja
Ramanciuškas Evaldas Istorijos mokytojas
Rancienė Rasa Lietuvių kalba/Žmogaus sauga
Ruplėnienė Inesa Anglų, istorijos mokytoja
Sabestinienė Violeta Rusų kalbos mokytoja
Sadauskas Algirdas Technologijų mokytojas
Sanspreiškienė Rosvita Matematikos mokytoja
Sarpaliūtė Nijolė Lietuvių kalbos mokytoja
Siliūnienė Ingrida Kūno kultūros mokytoja
Spingytė Aušra Anglų kalbos mokytoja
Ambrulis Rimvydas Technologijų mokytojas
Titenienė Ingrida Biologija/ Gamta ir žmogus
 Žilienė Nijolė Fizikos mokytoja
Valasevičienė Ingrida Geografijos mokytoja
Guoda Vainilavičienė  
Arcinavičienė Audronė Logopedė
Giedraitienė Vilma Socialinis pedagogas
Šabūnienė Daiva Socialinis pedagogas
Valaitienė Regina Psichologas
Odeta Steponaitytė Psichologas
Edita Čečkauskienė Logopedas
Rasa Zėringienė Mokytojo padėjėja
Vaida Šaduikytė Logopedas

 

Skip to content