Atnaujinta:   2020-5-21

Nijolė Žilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos pirmininkė;
Inga Gansevskaitė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Dalia Leitanienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Aušra Spingytė, humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Rasa Jazerskienė, jungtinės dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės narė – narė;
Audronė Arcinavičienė, spec. pedagogė-logopedė – narė;
Danutė Giržadienė, pradinių klasių mokytoja,narė
Ingrida Titenienė, biologijos mokytoja, narė
Bronius Kozlovskis, kūno kultūros mokytojas, narys

Skip to content