Atnaujinta:   2020-11-13

Mokytojų metodinės grupės

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
Mokytojų metodinės grupės (Filialas Radvilėnų pl. 7)
Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
Jungtinė dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Nariai:

Inga Gancevskaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Dalia Berentienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Kristina Biknienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Lina Mikailienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Valerija Streckienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Daiva Zbarauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Vita Dubinskaitė Ragauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Mokytojų metodinės grupės (Filialas Radvilėnų pl. 7)

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Danutė Giržadienė , metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Nariai:

Daiva Ragauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Daiva Raustytė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Lina Kavaliauskienė, pradinių klasių  vyr. mokytoja;

Jūratė Čiupailienė, pradinių klasių  vyr. mokytoja;

Lina Galinienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja

PAGRINDINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Sonata Dulinskienė, metodinės grupės pirmininkė, anglų k. vyr. mokytoja

Nariai:

Marytė Ališauskienė, chemijos vyresn. mokytoja;

Kęstutis Aleksandravičius, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;

Asta Čibirienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Rimvydas Ambrulis,  technologijų mokytoja metodininkas;

Daiva Dumbliauskė, vokiečių k. mokytoja metodininkė ;

Diana Miliukevičienė, geografijos vyresn. mokytoja;

Bronius Kazlovskis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;

Ramūnė Naginytė, matematikos vyresn. mokytoja;

Aušra Narbutienė, , matematikos vyresn. mokytoja;

Rasa Rancienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Evaldas Ramanciuškas, istorijos mokytojas;

Rita Kijauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;

Vitalija Paulaitienė, dailės vyresn. mokytoja;

Giedrius Miežanskas, tikybos mokytojas;

Jolanta Paškevičienė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Regina Pralgauskienė, prancūzų vyresn. mokytoja;

Violeta Sabestinienė, rusų k. vyresn. mokytoja;

Nijolė Sarpaliūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Ingrida Titenienė, biologijos vyresn. mokytoja

Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Inesa Ruplėnienė, anglų kalbos, istorijos vyresnioji mokytoja
Nariai:
Kristina Mickevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Sonata Dulinskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Aušra Spingytė, anglų kalbos mokytoja
Violeta Sabestinienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Daiva Dumbliauskė, vokiečių kalbos  mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė,  matematikos mokytoja metodininkė;
Nariai:
Aušra Narbutienė, matematikos vyresnioji mokytoja ;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Marytė Ališauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja;
Ingrida Titenienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
Nijolė Žilienė, fizikos mokytoja metodininkė;
Diana Miliukevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja metodininkė.

Jungtinė dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas – Lina Brazienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė;
Nariai:

Antanas Andriuškevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
Sonata Keibienė , muzikos mokytoja;
Ingrida Siliūnienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja metodininkė;
Rasa Jazerskienė, technologijų vyresnioji mokytoja
Algirdas Sadauskas, technologijų vyresnysis mokytojas.

Darbo grupės specifiniams ugdymo klausimams spręsti

Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė –  Kristina Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė –    Dalia Berentienė, pradinių klasių mokytoja;
Nariai:             Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė;
                        Odeta Steponaitytė, psichologė;
                        Audronė Arcinavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
                        Dovilė Balsytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
                        Lina Brazienė, tikybos mokytoja;
                        Inesa Ruplėnienė, anglų kalbos, istorijos mokytoja.

VGK  narių pasiskirstymas atsakomybėmis mokykloje:

Audronė Arcinavičienė – švietimo pagalba;
Odeta Steponaitytė– socialinis ir emocinis ugdymas, krizių valdymas;
Dovilė Balsytė ir Dalia Berentienė – psichoaktyviųjų medžiagų prevencija;
Inesa Franckaitytė, Lina Brazienė – mokyklos vidaus tvarkos taisyklių laikymasis;
Daiva Šabūnienė – lankomumo kontrolė, smurto ir patyčių prevencija.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas

Darbo grupės aktualiems valdymo klausimams spręsti

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Darbo grupės koordinatorė – Danguolė Deobald, mokyklos direktorė
Nariai:

Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Dalia Leitanienė, biologijos mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja;
Odeta Steponaitytė, psichologė.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo mokykloje 2018-2019 m.m. koordinacinis komitetas

Koordinacinis komitetas
Koordinacinis komitetas

Programos instruktorė – Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė;
Programos koordinatorė – Lina Brazienė, tikybos mokytoja;
Komiteto sekretorė – Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja;
Programos koordinatoriaus pavaduotoja-Odeta Steponaitytė, psichologė;
Tėvų atstovas -Violeta Vasilevičiūtė-Pocienė, Emilio Pociaus (7a) ir Nojaus Pociaus (2b) mama;
Mokinių atstovas-Martyna Jurevičiūtė, 7a kl. mokinė;

Narės:

MSG vadovės-Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja, Valerija Streckienė, pradinio ugdymo mokytoja, Dalia Leitanienė, biologijos, chemijos mokytoja, Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja, Irena Čiulkinienė, pradinio ugdymo mokytoja, Raimonda Adomavičienė, pradinio ugdymo mokytoja, Danutė Giržadienė, pradinio ugdymo mokytoja, Daiva Barkauskienė, anglų kalbos mokytoja, Daiva Ragauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, Jūratė Čiupailienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Mokyklos iniciatyvinė grupė

Mokyklos iniciatyvinė grupė
Mokyklos iniciatyvinė grupė

Grupės pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja
Nariai:

Kristina Mickevičienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irena Čiulkinienė, pradinių klasių mokytoja;
Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Ingrida Siliūnienė, kūno kultūros mokytoja;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja;
Audronė Arcinavičienė, logopedė-spec. pedagogė;
Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė.

Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis
Darbo tarybos sudėtis

Pirmininkė - Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė;
Sekretorė - Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Nariai:
Mindaugas Bučelis, IT specialistas;
Lina Galinienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojas;
Tatjana Bakienė, budėtoja

Atestacinė komisija

Atestacinės komisijos sudėtis
Atestacinės komisijos sudėtis

Danguolė Deobald, direktorė - pirmininkė
Dalia Leitanienė, biologijos mokytoja metodininkė - sekretorė
Nariai: Kristina Biknienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Daiva Ragauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Martynas Jocys, mokyklos tarybos atstovas
Raimonda Jančiauskienė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Skip to content