Socialiniai partneriai

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras glaudžiai bendradarbiauja su Kauno lopšeliais-darželiais „Kūlverstukas“, „Linelis“, „Varpelis“, „Bitutė“, „Vaikystė“ ir „Svirnelis“. Taip pat draugaujama su Kauno J. Urbšio katalikiška vidurine mokykla, „Varpelio“ pradine mokykla, mokyklomis-darželiais „Rūtelė“ ir „Šviesa“. Gražus bendradarbiavimas su Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariatu.