“Nuo pir-mos die-nos rugsėjo

Pir-mą sky-rių atdarau,

Savo sūnų Rudnosiukąsmailikai_com_meskiukas

Man atvežti įsakau!”

Tai pradėjo Rudnosiukas

Į mokyklą bėgt kasryt,

Su kitais draugais meškiukais

A B C rimtai skaityt.

(Vytė Nemunėlis)

Mišri priešmokyklinė studija dirba pagal “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą” ir Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programą, kurioje ugdomi vaikai nuo 5 iki 7 metų. Studijos tikslas – atsižvelgti į individualias ugdytinių savybes, gebėjimus, pomėgius, gyvenimo patirtį, šeimos tradicijas, savarankiškumą. Didelį dėmesį skirti priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ir įgūdžių plėtojimui, žinių gilinimui, kad vaikai būtų pasirengę mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

„Rudnosiuko“ studija (priešmokyklinis ugdymas)
Auklėtojos: Gintarė Petrylienė, Jolanta Baranauskienė
Auklėtojos padėjėja Violeta Varankienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: 86709258