Projektai

Mokykla įsijungė į aplinkosauginį projektą „MES RŪŠIUOJAM“. Kviečiame jame aktyviai dalyvauti visus mokinius ir jų tėvelius.

Jei turite nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų, nemeskite jų į šiukšliadėžę, o atneškite į mokyklą, iš kur jos bus išvežtos ir saugiai perdirbtos.

Atliekos renkamos biologijos kabinete, projekto koordinatorė mokykloje – biologijos mokytoja Dalia Leitanienė.

Daugiau apie projektą ir renkamas atliekas galite pasiskaityti adresu www.mesrusiuojam.lt

Nelikime abejingi švariai ir sveikai aplinkai.