Projektai

Projektai 2018 – 2019 m.m.

Respublikinis konkursas ,,Vaikų Velykėlės 2019“

Tarptautinis projektas ,,Christmas Tree Decoration Exchange“

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Tarptautinis projektas „Jaunieji ambasadoriai“

Projektai,kuriuose mokykla dalyvavo 2016-2017 m. m. ir dalyvauja 2017-2018 m. m.

   • Parengtas ir įgyvendinamas mokyklos atitvarų renovacijos projektas panaudojant VIP ir SB lėšas.
   • Parengtas sporto aikštyno renovacijos projektas.
   • Įgyvendinant „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos” klasių projektą, sukurtą „Teo“, „TAMO grupės“, „Microsoft Lietuva“ ir BMK, t. y. nuo 2017-2018 m. m. įrengta planšetinių kompiuterių klasė.
   • Birželio mėnesį pagal parengtus projektus vyko 2 vasaros stovyklos: „Mažieji tyrėjai“ 1-4 kl. mokiniams ir „Sportuok, pažink, nenurimk“ socialiai remtiniems 1-8 klasių mokiniams.
   • Bendradarbiaujant su tarptautine studentų organizacija AIESEC  nuo sausio 17 d. iki vasario 15 d.  dienos mokykloje vyko kinų kalbos kursai. Užsiėmimus vedė stažuotojai iš Kinijos ir Taivano.  Kinų kalbos mokėsi  pageidaujantys 3-8 klasių mokiniai.
   • Vykdyta Kauno miesto tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa.
   • Mokyklos pedagogai dalyvavo UPC  nacionalinio  projekto  MENTEP tyrime. Mokytojai turi galimybę dalyvauti atviruose internetiniuose kursuose.
   • Vykdomas ikimokyklinių įstaigų projektas „Aš ir mano miestas 2017-2018 m. m.
   • Mokykla įsijungė į aplinkosauginį projektą „MES RŪŠIUOJAM“. Kviečiame jame aktyviai dalyvauti visus mokinius ir jų tėvelius.Jei turite nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų, nemeskite jų į šiukšliadėžę, o atneškite į mokyklą, iš kur jos bus išvežtos ir saugiai perdirbtos. Atliekos renkamos biologijos kabinete, projekto koordinatorė mokykloje – biologijos mokytoja Dalia Leitanienė. Daugiau apie projektą ir renkamas atliekas galite pasiskaityti adresu www.mesrusiuojam.lt
    Nelikime abejingi aplinkai.