Mūsų programos tikslas: atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias įvairių gebėjimų ir socialinės aplinkos vaikams tenkinti prigimtinius, kultūrinius, socialinius ir pažintinius poreikius.

Pagrindiniai ugdymo(si) programos uždaviniai:

  • Kurti estetišką, jaukią, nuolat kintančią įstaigos aplinką pritaikytą įvairaus amžiaus, įvairių gebėjimų ir skirtingų ugdymosi poreikių vaikams.
  • Kryptingai ugdyti vaiko meninius gebėjimus, anglų kalbos žinias per papildomus užsiėmimus.
  • Tobulinti ugdymo (si) kokybę, siekti patenkinti kiekvieno vaiko individualius pažinimo interesus, taikant pažangias metodikas ir naujas technologijas, įgyvendinant kūrybinius projektus.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa