Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 mokinių sąrašai

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 priešmokyklinėje klasėje mokinių sąrašas

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 pirmoje klasėje mokinių sąrašas

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 antroje klasėje mokinių sąrašas

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 ketvirtoje klasėje mokinių sąrašas

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 penktoje klasėje mokinių sąrašas

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 septintoje klasėje mokinių sąrašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLĄ TVARKA

Mokiniai mokytis į mokyklą priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (tvarkos aprašas).

Mokinių ir klasių skaičių ir prašymų priėmimo pradžios datą ir laiką 2019 – 2020 mm. Savivaldybės taryba svarstys vasario 26d. posėdyje.

2019-2020 m.m. planuojamos vykdyti ugdymo programos:
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programa;
Pradinio ugdymo programa;
Pagrindinio ugdymo (I dalies) programa.

Mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis:

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės)