Pedagogai

Ikimokyklinis ugdymas

Aistė Narbutavičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aušrinė Šniokienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Deimantė Drulytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Deimantė Meslinaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Dovilė Baranauskytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Dovilė Purga, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Eglė Cirulytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Gintarė Arbačiauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Gintarė Petrylienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresnioji auklėtoja
Jurgita Paulauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresnioji auklėtoja
Jurgita Žarkaitienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
Justina Vijūnaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Modesta Žakaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja
Raminta Žvirblytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Simona Petrošiūtė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ugnė Lekstutytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Alvina Poderienė, meninio ugdymo pedagogė
Lina Galinienė, neformalaus ugdymo pedagogė

Pradinis ugdymas

 

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Profesinė kvalifikacija
Adomavičienė Raimonda
tel. 8 603 15062
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Pradinių klasių mokytojas
pradinių klasių mokytoja metodininkė
Berentienė Dalia
tel. 8 603 15242
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas,
Pradinių klasių mokytojas
pradinių klasių mokytoja metodininkė
Biknienė Kristina
tel. 8 603 15227
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Pradinių klasių mokytojas
pradinių klasių mokytoja metodininkė
Čiulkinienė Irena
tel. 8 603 15246
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Pradinių klasių mokytojas
pradinių klasių mokytoja metodininkė
Gancevskaitė Inga
tel. 8 603 15179
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Edukologija. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Pradinių klasių mokytojas
pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Mikailienė Lina
tel. 8 603 15064
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Mokytojas
pradinių klasių mokytoja metodininkė
Streckienė Valerija
tel. 8 603 15151
pradinių klasių mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Pradinių klasių mokytojas
Kūno kultūra ir sportas,
Treneris (magistras)
pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

Pagrindinis ugdymas

 

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Profesinė kvalifikacija
Andriuškevičius
Antanas Vladas
kūno kultūros mokytojas aukštasis
universitetinis
Kūno kultūra,
Treneris
kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Baranauskas Ramūnas muzikos mokytojas aukštasis
universitetinis
Muzikos mokytojas,
Muzikos bakalauras
ir atlikėjas
muzikos mokytojas
Barauskienė Vita rusų kalbos mokytoja aukštasis
universitetinis
Rusų kalba ir literatūra,
Mokytojas
Pradinio ugdymo pedagogika,
Pradinės mokyklos mokytojas
 rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Boguševičienė Lina
tel. 8 603 15249
informacinių technologijų mokytoja aukštasis
universitetinis
Ekonominės informacijos mechanizuoto apdorojimo organizavimas,
Inžinierius ekonomistas
Informatika,
Mokytojas
informatikos mokytoja ekspertė
Brazienė Lina dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja aukštasis
universitetinis
Hidrotechnika,
Inžinierius
Religijotyra,
Katalikų religijos mokytojas
dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Franckaitytė Inesa
tel. 8 603 15133
anglų kalbos mokytoja aukštasis koleginis išsilavinimas aukštasis
universitetinis
Anglų kalba,
Mokytojas
Istorija,
Mokytojas
anglų kalbos vyresnioji mokytoja
istorijos mokytoja
Gicevičienė Aušrelė
tel. 8 609 98524
matematikos mokytoja aukštasis
universitetinis
Matematika,
Matematikas, mokytojas
matematikos mokytoja metodininkė
Janušonienė Rūta lietuvių kalbos mokytoja aukštasis
universitetinis
lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja
Jazerskienė Rasa technologijų mokytoja aukštasis
universitetinis
Lengvosios ir tekstilės pramonės gaminių meninis apiforminimas ir modeliavimas
Dailininkas – technologas Andragogika
Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis
dailės mokytoja metodininkė
Junelienė Ginta dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
anglų kalbos mokytoja
aukštasis
universitetinis
Socialinė pedagogika,
Socialinis pedagogas (bakalauras)
Edukologija,
Socialinis pedagogas (magistras)
dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja
Kaniauskienė Janina
tel. 8 603 15136
anglų kalbos mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
Mokytojas
Anglų kalba ir literatūra,
Mokytojas
anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Latakienė Jūratė istorijos mokytoja aukštasis
universitetinis
Istorija,
Istorikas, mokytojas
istorijos vyresnioji mokytoja
Leitanienė Dalia biologijos mokytoja aukštasis
universitetinis
Biologija,
Biologas, mokytojas
biologijos mokytoja metodininkė
Mickevičienė Kristina
tel. 8 603 15045
lietuvių kalbos mokytojapagrindinio ugdymo skyriaus vedįja aukštasis
universitetinis
Lietuvių filologija,
Filologas, mokytojas (bakalauras)
Etnologija ir folkloristika,
Lietuvių etninė kultūra (magistras)
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Nagelienė Laimutė dailės mokytoja aukštasis
universitetinis
Interjero dizainas,
Dailininkas
dailės mokytoja  metodininkė
Pilipavičienė Neringa anglų kalbos mokytoja aukštasis
koleginis
anglų, prancūzų kalbų mokytoja vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Sadauskas Algirdas technologijų mokytojas aukštasis
universitetinis
Mechanika,
Inžinierius
kvalifikuotas technologijų mokytojas
Sanspreiškienė Rosvita
tel. 8 603 15041
matematikos mokytoja aukštasis
universitetinis
Taikomoji matematika,
Inžinierius
Matematika ir matematikos mokymas,
Matematikas, mokytojas
matematikos mokytoja  metodininkė
Siliūnienė Ingrida
tel. 8 603 15209
kūno kultūros mokytoja aukštasis
universitetinis
Kūno kultūra,
Fizinio lavinimo mokytojas (bakalauras)
kūno kultūros mokytoja metodininkė
Spingytė Aušra anglų kalbos mokytoja aukštasis koleginis, aukštasis
universitetinis
Vadyba ie verslo administravimas, Anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos pedagogika, mokytojas anglų kalbos mokytoja
Šilkinienė Vijoleta vokiečių kalbos mokytoja aukštasis
universitetinis
Romanų-germanų kalbos ir literatūra,
Filologas, mokytojas
vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Švedkauskienė Indrė anglų kalbos mokytoja
(vaiko auginimo atostogose)
aukštasis
universitetinis
Anglų filologija anglų kalbos mokytoja
Švėgždaitė Meilė
tel. 8 603 15129
lietuvių kalbos mokytoja aukštasis
universitetinis
Lietuvių kalba ir literatūra,
Mokytojas
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Ingrida Valasevičienė geografijos mokytoja aukštasis
universitetinis
Geografija,
vidurinės mokyklos geografijos mokytoja
geografijos mokytoja metodininkė
Žilienė Nijolė
tel. 8 603 15098
fizikos mokytoja
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
aukštasis
universitetinis
Fizika,
Fizikas, mokytojas
fizikos mokytoja metodininkė

 

Neformaliojo ugdymo pedagogai

 

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Profesinė kvalifikacija
Degutienė Žaneta neformaliojo ugdymo mokytoja aukštasis
universitetinis
Pradinio ugdymo pedagogika pradinių klasių mokytoja
Petrauskas Paulius neformaliojo ugdymo  mokytojas nebaigtas aukštasis
universitetinis
Atlikimo menas Ansamblio „Blyksnis“ vadovas