Pedagogai

Ikimokyklinis ugdymas

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos Kontaktai
Andrašiūnienė  Alma Aukštesnysis išsilavinimas  Meninio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Arbačiauskienė Gintarė Aukštasis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Bacevičiūtė-Paskočinienė Edita Aukštasis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Baranauskytė Dovilė Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Cirulytė Eglė Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Drulytė Deimantė Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kaminskienė Larija Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Lekstutytė Ugnė Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Meslinaitė Deimantė Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Narbutavičienė Aistė Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paulauskaitė Jurgita Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paliokaitė Simona Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Petrylienė Gintarė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Petrylienė Laura Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Petrošiūtė Simona Aukštasis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Purga Dovilė Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Siliūnaitė Roberta Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Šukienė Ilma Aukštasis universitetinis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Vildžiūnienė Beatričia Aukštesnysis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Žvirblytė Raminta Aukštasis koleginis išsilavinimas  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

Pradinis ugdymas

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos Kontaktai
Adomavičienė Raimonda Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Berentienė Dalia Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Biknienė Kristina Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 2a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Čiulkinienė Irena Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 2b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Čiupailienė Jūratė Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 2ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Gancevskaitė Inga Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 3b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Giržadienė Danutė Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 3ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kavaliauskienė Lina Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Mikailienė Lina Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ragauskienė Daiva Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Raustytė Daiva Aukštasis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 4br klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Streckienė Valerija Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 3a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Zbarauskienė Daiva Aukštesnysis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika 1a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja;
Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

Pagrindinis ugdymas

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos Auklėjama klasė Kontaktai
Aleksandravičius Kęstutis Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Kūno kultūros mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ališauskienė Marytė Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Chemijos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Andriuškevičius Antanas Vladas Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Kūno kultūros mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Barkauskienė Daiva Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Anglų kalbos mokytoja 7ar klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Boguševičienė Lina Aukštasis išsilavinimas: inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija (VVU);
VDU informatikos mokytojo specialybė
Ekonominės informacijos mechanizuoto apdorojimo organizavimas;
Informatikos mokytoja ekspertė
Informacinių technologijų mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Brazienė Lina Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja 7a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Čibirienė Asta Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas Technologijų mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Dulinskienė Sonata Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas Anglų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Gicevičienė Aušrelė Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Matematikos mokytoja 5b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Janušonienė Rūta Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Lietuvių kalbos mokytoja 5a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Jazerskienė Rasa Aukštasis išsilavinimas (Magistras)   Mokytojas Technologijų mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Junelienė Ginta Aukštasis išsilavinimas (Magistras)   Mokytojas Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Jurkšienė Rita Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Lietuvių kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kaniauskienė Janina Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Anglų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kazlovskis Bronius Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas Kūno kultūros mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Keibienė Sonata Kristina Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Muzikos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kijauskienė Rita Specialusis vidurinis išsilavinimas  Mokytojas Muzikos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kizys Rimas Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Fizikos mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Leitanienė Dalia Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Biologijos, chemijos mokytoja 8a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Miežanskas Giedrius Aukštasis universitetinis išsilavinimas  Mokytojas Dorinis ugdymas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Mickevičienė Kristina Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Lietuvių kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Miliukevičienė Diana Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Geografijos mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Nagelienė Laimutė Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Dailės mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Naginytė Ramūnė Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Matematikos mokytoja 8ar klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Narbutienė Aušra Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Matematikos mokytoja 5ar klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paškevičienė Jolanta Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Anglų kalbos mokytoja 8br klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Paulaitienė Vitalija Aukštasis universitetinis išsilavinimas  Mokytojas Dailės mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Pralgauskienė Regina Aukštasis išsilavinimas Mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ramanciuškas Evaldas Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Technologijų mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Rancienė Rasa Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Lietuvių kalba/Žmogaus sauga Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ruplėnienė Inesa Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Anglų , istorijos mokytoja 6a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sabestinienė Violeta Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Rusų kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sadauskas Algirdas Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Technologijų mokytojas Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sanspreiškienė Rosvita Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Matematikos mokytoja 6b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Sarpaliūtė Nijolė Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Lietuvių kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Siliūnienė Ingrida Aukštasis išsilavinimas  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas);  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) Kūno kultūros mokytoja 7a klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Spingytė Aušra Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistro laipsnis)   Mokytojas Anglų kalbos mokytoja 8b klasės auklėtoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Šilkinienė Vijoleta Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Vokiečių kalbos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Titenienė Ingrida Aukštasis išsilavinimas  Mokytojas Biologija/ Gamta ir žmogus Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Žilienė Nijolė Aukštasis išsilavinimas Vidurinės mokyklos fizikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Fizikos mokytoja
Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Valasevičienė Ingrida Aukštasis išsilavinimas   Mokytojas Geografijos mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

Neformaliojo ugdymo pedagogai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos

Kontaktai

Lina Galinienė Aukštasis universitetinis išsilavinimas Neformaliojo ugdymo mokytojas  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Neformalaus ugdymo pedagogė Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Lijana Stakauskaitė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) Meno vadovas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Miglė Veržikauskaitė Aukštasis išsilavinimas  Neformaliojo  ugdymo mokytojas Šokių mokytoja Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

 

Kiti pedagogai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija Pareigos

Kontaktai

Arcinavičienė Audronė Aukštasis išsilavinimas Logopedas; Specialusis pedagogas Logopedė Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Giedraitienė Vilma Aukštasis išsilavinimas  Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Ivanauskaitė Janina Aukštasis išsilavinimas  Logopedas Logopedė Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Šabūnienė Daiva Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Auklėtojas; Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Šaumanienė Dalia Aukštasis išsilavinimas  Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Valaitienė Regina Aukštasis išsilavinimas  Psichologas Psichologas Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt