Pedagogai

Ikimokyklinis ugdymas

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija
Andrašiūnienė  Alma Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis išsilavinimas  Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)
Arbačiauskienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Bacevičiūtė-Paskočinienė Edita Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) Auklėtojas (pagrindinė)
Baranauskytė Dovilė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Cirulytė Eglė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Drulytė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Kaminskienė Larija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis koleginis išsilavinimas (Profesinis bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė)
Lekstutytė Ugnė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Meslinaitė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Narbutavičienė Aistė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis koleginis išsilavinimas (Profesinis bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Paulauskaitė Jurgita Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja Aukštasis koleginis išsilavinimas (Profesinis bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Paliokaitė Simona Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas (pagrindinė)
Petrylienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas; Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagrindinė); Skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėjas (pagrindinė); Auklėtojas
Petrylienė Laura Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas Auklėtojas (pagrindinė)
Petrošiūtė Simona Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Purga Dovilė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis koleginis išsilavinimas (Bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Siliūnaitė Roberta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vidurinis išsilavinimas  Auklėtojas (pagrindinė)
Šukienė Ilma Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Meno licenciatas)  Auklėtojas (pagrindinė)
Vildžiūnienė Beatričia Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis išsilavinimas  Auklėtojas (pagrindinė)
Žakaitienė Modesta Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja Aukštasis koleginis išsilavinimas (Bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)
Žvirblytė Raminta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis koleginis išsilavinimas (Profesinis bakalauras)  Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė); Auklėtojas (pagrindinė)

Pradinis ugdymas

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija
Adomavičienė Raimonda Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Berentienė Dalia Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Biknienė Kristina Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Čiulkinienė Irena Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Čiupailienė Jūratė Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Gancevskaitė Inga Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Giržadienė Danutė Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Kavaliauskienė Lina Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Mikailienė Lina Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Ragauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Raustytė Daiva Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Streckienė Valerija Pradinių klasių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas
Zbarauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja Aukštesnysis išsilavinimas Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, Pradinių klasių mokytojas

Pagrindinis ugdymas

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija
Aleksandravičius Kęstutis Kūno kultūros mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Ališauskienė Marytė Chemijos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Andriuškevičius Antanas Vladas Kūno kultūros mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Barkauskienė Daiva Anglų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Boguševičienė Lina Informacinių technologijų mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Brazienė Lina Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Čibirienė Asta Technologijų mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas (pagrindinė)
Dulinskienė Sonata Anglų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas (pagrindinė)
Gicevičienė Aušrelė Matematikos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Janušonienė Rūta Lietuvių kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas; Mokytojas (pagrindinė)
Jazerskienė Rasa Technologijų mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas; Mokytojas
Junelienė Ginta Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas; Mokytojas
Jurkšienė Rita Anglų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas
Kaniauskienė Janina Anglų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Kazlovskis Bronius Kūno kultūros mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Mokytojas (pagrindinė)
Keibienė Sonata Kristina Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas
Kijauskienė Rita Muzikos mokytoja Specialusis vidurinis išsilavinimas  Mokytojas (pagrindinė)
Kizys Rimas Fizikos mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Leitanienė Dalia Biologijos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Miežanskas Giedrius Dorinis ugdymas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Mickevičienė Kristina Lietuvių kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Mokytojas (pagrindinė); Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagrindinė); Skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėjas (pagrindinė); Mokytojas; Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Miliukevičienė Diana Geografijos mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas (pagrindinė)
Nagelienė Laimutė Dailės mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Naginytė Ramūnė Matematikos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Narbutienė Aušra Matematikos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas (pagrindinė)
Paškevičienė Jolanta Anglų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Paulaitienė Vitalija Dailės mokytoja Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Pralgauskienė Regina Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Mokytojas
Ramanciuškas Evaldas Šokių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas
Rancienė Rasa Lietuvių kalba/Žmogaus sauga Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Mokytojas; Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagrindinė)
Ruplėnienė Inesa Anglų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Sabestinienė Violeta Rusų kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Sadauskas Algirdas Technologijų mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Sanspreiškienė Rosvita Matematikos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Sarpaliūtė Nijolė Lietuvių kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Siliūnienė Ingrida Kūno kultūros mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Mokytojas (pagrindinė); Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas); Mokytojas (pagrindinė); Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)
Spingytė Aušra Anglų kalbos mokytoja Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Šilkinienė Vijoleta Vokiečių kalbos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Titenienė Ingrida Biologija/ Gamta ir žmogus Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė)
Urbonavičius Leonidas Technologijų mokytojas Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas
Valasevičienė Ingrida Geografijos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio)  Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas (pagrindinė)
Žilėnienė Nijolė Fizikos mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Mokytojas; Mokytojas (pagrindinė); Mokytojas; Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagrindinė); Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagrindinė); Mokytojas

Neformaliojo ugdymo pedagogai

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija
Lina Galinienė Neformalaus ugdymo pedagogė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas); Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas); Auklėtojas (pagrindinė); Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas); Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (pagrindinė)
Lijana Stakauskaitė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) Meno vadovas
Miglė Veržikauskaitė Šokių mokytoja Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

 

Kiti pedagogai

Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas Specialybė, kvalifikacija
Arcinavičienė Audronė Logopedė Aukštasis išsilavinimas (Neturi kvalifikacinio laipsnio) Logopedas (pagrindinė); Logopedas (pagrindinė); Logopedas (pagrindinė); Specialusis pedagogas; Logopedas (pagrindinė); Specialusis pedagogas; Logopedas (pagrindinė);
Giedraitienė Vilma Socialinis pedagogas Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)  Socialinis pedagogas (pagrindinė)
Ivanauskaitė Janina Logopedė Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras)  Logopedas (pagrindinė)
Šabūnienė Daiva Socialinis pedagogas Aukštasis išsilavinimas (Magistras)  Auklėtojas; Socialinis pedagogas (pagrindinė); Socialinis pedagogas (pagrindinė); Socialinis pedagogas (pagrindinė)
Šaumanienė Dalia Socialinis pedagogas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras)  Socialinis pedagogas (pagrindinė)
Valaitienė Regina Psichologas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras)  Psichologas (pagrindinė)