5a ir 5b klasės mokiniai, kartu su lietuvių k. mokytoja R. Jurkšiene, anglų k. mokytojomis A. Spingyte, J. Kaniauskiene ir dailės mokytoja L. Nageliene, vykdydami integruotą projektą “Pažintis su H. K. Anderseno pasakų personažais” domėjosi rašytojo biografija, skaitė jo mėgstamas pasakas lietuvių ir anglų kalba, pristatė labiausiai patikusios pasakos temą, pagrindines mintis, apibūdino veikėjus, aptarė pagrindinį pasakos įvykį, įvertino, ko iš pasakos pasimokė. Jų pieštos personažų iliustracijos išskirtinės, gebančios pritraukti dėmesį, papildančios pasakų tekstą vaizdiniais.
Penktokai sužinojo, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje ir kokios to poelgio pasekmės. Taigi viena iš gerųjų pasakų savybių ta, kad ji lyg mokytoja. Vaikai susikaupę ir atidūs klausėsi vieni kitų pristatymų. Ši patirtis visiems suteikė gerų emocijų, išmokė, kaip sieti literatūrines žinias su praktiniu darbu.

Skip to content