Š. m. balandžio 2 d. Bernardo Brazdžionio mokyklos 7-8 kl. mokiniai klausėsi paskaitos apie Brazdžionio gyvenimą, kūrybą ir emigraciją. Paskaitą ,,Išėjau likimo išvarytas…”skaitė Jūratė Ivanauskienė, dirbanti Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Brazdžionio skyriaus vedėja. Gausaus moklsleivių būrio sulaukė ši paskaita, kurios metu jie sužinojo daugiau tiesų apie poeto B. Brazdžionio gyvenimą ir kūrybą. Žodžių ir vaizdų kalba pagilino žinias ir praplėtė akiratį.

Mokyklos lituanistai
Skip to content