Parama

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų finansinę paramą centrui.

Jūsų paaukoti pinigai panaudojami centro aplinkų gražinimui ir modernizavimui.

Prašymo forma

Prašymo pildymo instrukcija

Pildymo instrukcija trumpai:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas
2 laukelyje – Jūsų telefono numeris
3V laukelyje – Jūsų vardas
3P laukelyje – Jūsų pavardė
4 laukelyje – Jūsų adresas
5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų mokėtino arba mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti;
6S laukelis – pažymima “X”
E1 laukelyje – gavėjo tipas “2″ (vienetas, turintis teisę gauti paramą)
E2 laukelyje – 190138361 (gavėjo identifikacinis numeris)
E4 laukelyje – rekomenduojama 2,00 %
E5 laukelyje maksimali reikšmė – 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinės mokyklos sąskaita
LT194010042500396006 AB DNB bankas
Paskirtis – parama mokyklai

Ačiū už supratingumą.