Gerbiami bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 2 % GPM paramos galimybe 2018 metais paramą skyrėte mokyklai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.
Jūs labai padėsite mokyklai, jeigu skirsite 2 % GPM ir šiais metais. Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines bei mokymo(si) erdves.
Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią bei gražią aplinką ir tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

Mokyklos administracija

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio dalį skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

Jei norėtumėte skirti 2 proc. internetu:

1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5 Mokestinis laikotarpis – 2018
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – X
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190138361
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00

Jei norėtumėte skirti 2% naudojantis VMI mobiliąja programėle:

1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

Galima 2% skirti atsisiunčiant iš Valstybinės mokesčių inspekcijos arba mūsų mokyklos svetainės prašymo formą:

  1. Formos viršuje spausdintomis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2018), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar  1 procentą) skiriate mokyklai.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą prašymą nuneškite į artimiausią Mokesčių inspekcijos skyrių arba išsiųskite paštu (išskyrus elektroninį paštą). Adresas: Europos pr. 105, LT – 44500 Kaunas). Formoje duomenys pildomi DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. balandžio 29 d.

Iškilus neaiškumams pagalbos galite kreiptis  telefonu:

  • 8 37 312 004 (mokyklos raštinė),
  • 1882 (Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpasis numeris).