Nuomojamos patalpos

Nuomojimui skirtos patalpos:
Aktų salė;
Sporto salė;
Dalykiniai kabinetai.