Mokytojų taryba

2017–2018 mokslo metai

 

Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Antanas Vladas Andriuškevičius, kūno kultūros mokytojas;
Audronė Arcinavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Ramūnas Baranauskas, muzikos mokytojas;
Vita Barauskienė, rusų kalbos mokytoja;
Dalia Berentienė, pradinių klasių mokytoja;
Kristina Biknienė, pradinių klasių mokytoja;
Lina Boguševičienė, informacinių technologijų mokytoja;
Lina Brazienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja;
Irena Čiulkinienė, pradinių klasių mokytoja;
Žaneta Degutienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Inesa Franckaitytė, anglų kalbos, istorijos mokytoja;
Inga Gancevskaitė, pradinių klasių mokytoja;
Jekaterina Gavrilova, psichologė;
Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja;
Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Rasa Jazerskienė,technologijų mokytoja;
Ginta Junelienė, anglų kalbos, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Jūratė Latakienė, istorijos mokytoja;
Dalia Leitanienė, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja;
Kristina Mickevičienė, lietuvių kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Mikailienė, pradinių klasių mokytoja;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja;
Paulius Petrauskas, neformaliojo ugdymo mokytojas;
Neringa Pilipavičienė, anglų kalbos mokytoja;
Algirdas Sadauskas, technologijų mokytojas;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja;
Ingrida Siliūnienė, kūno kultūros mokytoja;
Aušra Spingytė, anglų kalbos mokytoja;
Valerija Streckienė, pradinių klasių mokytoja;
Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė;
Vijoleta Šilkinienė, vokiečių kalbos mokytoja;
Meilė Švėgždaitė, lietuvių kalbos mokytoja;
Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja;
Nijolė Žilienė, fizikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.