Mokyklos taryba

Pirmininkė

Inesa Franckaitytė, anglų kalbos ir istorijos mokytoja, mob. tel.: +370 603 15133; el. paštas: inesafranc@yahoo.com

Nariai

Irena Čiulkinienė, pradinių klasių mokytoja; mob. tel.: +370 60315246; el. paštas: irenagail@gmail.com
Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja; el. paštas: ausra.giceviciene@gmail.com
Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja, mob. tel.: +37060315062, el. paštas: raimonda.adomaviciene@gmail.com
Jurgita Paulauskaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, el. paštas: jjurgita.paulaukaite@gmail.com

Irmantas Šapolas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinių tėvų atstovas, el. paštas: i.sapolas@gmail.com
Martynas Jočys, 5-8 klasių mokinių tėvų atstovas, el. paštas: martynas.jocys@gmail.com
Loreta Mačiulienė, 1-4 klasių mokinių  tėvų atstovė, el. paštas: loreichyte@gmail.com
Saulius Venslovas, 5-8 klasių mokinių tėvų atstovas, el. paštas: venslovassauliius@gmail.com
Kęstutis Stasytis, 1-4 klasių mokinių tėvų atstovas, el. paštas: Stasytis.Kestutis@gmail.com

Viltė Baravykaitė, 6b klasės mokinė, viltebaravykaite@gmail.com
Gintarė Eidukaitytė, 8a klasės mokinė, eidukaityte.g@gmail.com
Viktorija Šliužaitė, 6a klasės mokinė, viktorija3035@gmail.com
Naglis Čiečkus, 7a klasės mokinys, naglis.cieckus@gmail.com
Vilius Kasatkinas, 8a klasės mokinys, sir william Ftw@gmail.com