Metodinė taryba

Nijolė Žilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – Metodinės tarybos pirmininkė;
Lina Boguševičienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Meilė Švėgždaitė, humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Inga Leimonienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Audronė Arcinavičienė, spec. pedagogė-logopedė – narė;
Daimutė Grevienė, chemijos mokytoja – narė;
Ramūnas Baranauskas, jungtinės dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas – narys;
Lina Mikailienė, pradinių klasių mokytoja – narė.
Kristina Biknienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė.