Metodinė taryba

Nijolė Žilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – Metodinės tarybos pirmininkė;
Lina Boguševičienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Meilė Švėgždaitė, humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Jurgita Paulauskaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Audronė Arcinavičienė, spec. pedagogė-logopedė – narė;
Lina Brazienė, jungtinės dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės narė – narė;
Inga Gansevskaitė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė.