ĮSTAIGA REORGANIZUOJAMA

PRANEŠIMAS APIE KAUNO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras (kodas 290137260) būtų reorganizuotas, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos (kodas 190138361).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

  1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Radvilėnų pl. 7, LT-50258 Kaunas, kodas 290137260. Duomenys apie Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 diena.
  2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Partizanų g. 22, LT-50217 Kaunas, kodas 190138361. Duomenys apie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 diena.

Reorganizavimo būdas:
Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos, kuriai pereina visos Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro teisės ir pareigos.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro išregistravimo) perduodamos Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama  iki  2018 m. gegužės 21 d.  darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciame centre (Radvilėnų pl. 7, tel. (8 37) 33 20 59, kontaktinis asmuo – Vilija Kondrašienė, raštinės vedėja) ir Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje (Partizanų g. 22, tel. (8 37) 31 20 04, kontaktinis asmuo – Žaneta Degutienė, raštinės vedėja).

KAUNO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

 

MOKYKLOS ISTORIJA

1979 m. rugsėjo 1d. įsteigia 40-oji vidurinė mokykla Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1979 m. birželio 13 d. sprendimu Nr.254.
1992 m. mokyklai suteiktas Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos vardas Kauno miesto valdybos 1992 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. 406-v.
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-18 nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos struktūra pertvarkyta keičiant mokyklos tipą ir pavadinimą  iš Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos į Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinę mokyklą.
2014 m. mokykla reorganizuota į Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklą – daugiafunkcį centrą
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. T-326 mokykla pavadinta Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla.