Darbo grupės

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Inga Gancevskaitė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
Nariai:

Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Dalia Berentienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Kristina Biknienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Irena Čiulkinienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Inga Gancevskaitė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Lina Mikailienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Valerija Streckienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Meilė Švėgždaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Nariai:

Vita Barauskienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
Inesa Franckaitytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
Kristina Mickevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Neringa Pilipavičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Aušra Spingytė, anglų kalbos mokytoja;
Ginta Junelienė, anglų kalbos mokytoja;
Vijoleta Šilkinienė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;
Jūratė Latakienė, vyresnioji istorijos mokytoja.

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Lina Boguševičienė, informatikos mokytoja ekspertė
Nariai:

Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Dalia Leitanienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Nijolė Žilienė, fizikos mokytoja metodininkė;
Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja metodininkė.

 

Jungtinė dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas – Algirdas Sadauskas, technologijų mokytojas;
Nariai:

Antanas Andriuškevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
Ramūnas Baranauskas , muzikos mokytojas
Ingrida Siliūnienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja metodininkė;
Lina Brazienė, tikybos mokytoja metodininkė;
Ginta Junelienė, etikos vyresnioji mokytoja
Rasa Jazerskienė, technologijų mokytoja.

 

DARBO GRUPĖS SPECIFINIAMS UGDYMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Kristina Mickevičienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
Nariai:

Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė;
Jekaterina Gavrilova, psichologė;
Audronė Arcinavičienė, logopedė–specialioji pedagogė;
Antanas Vladas Andriuškevičius, kūno kultūros mokytojas;
Lina Brazienė, tikybos mokytoja;
Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Vita Barauskienė, rusų kalbos mokytoja;
Inesa Franckaitytė, anglų kalbos mokytoja;
Dovilė Balsytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

Qlweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo (OPKUS) koordinacinio komiteto sudėtis

Programos koordinatorė ir komiteto pirmininkė – Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė metodininkė
Komiteto sekretorė – Lina Brazienė, tikybos mokytoja metodininkė
Programos administratorė – Lina Boguševičienė, informatikos mokytoja ekspertė
Nariai:

Irena Čiulkinienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, MSG vadovė;
Raimonda Adomavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, MSG vadovė;
Valerija Streckienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, MSG vadovė;
Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja metodininkė, MSG vadovė;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė, MSG vadovė;
Dalia Leitanienė, biologijos mokytoja metodininkė, MSG vadovė;
Danguolė Deobald, mokyklos direktorė;
Jekaterina Gavrilova, mokyklos psichologė;
Audronė Arcinavičienė, mokyklos spec. pedagogė, logopedė ekspertė;
Vilius Kasatkinas, 8 a klasės mokinys;
Gintarė Eidukaitytė, 8 a klasės mokinė;
Kristina Šliuževičiūtė, 2 b ir 6 b klasių tėvų atstovė;
Violeta Pocienė, 1 a ir 6 a klasių tėvų atstovė.

 

DARBO GRUPĖS AKTUALIEMS VALDYMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Darbo grupės koordinatorė – Danguolė Deobald, mokyklos direktorė
Nariai:

Lina Boguševičienė, informacinių technologijų mokytoja;
Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Dalia Leitanienė, biologijos mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja;
Jekaterina Gavrilova, psichologė.

 

Mokyklos iniciatyvinė grupė

Grupės pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja
Nariai:

Kristina Mickevičienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irena Čiulkinienė, pradinių klasių mokytoja;
Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Ingrida Siliūnienė, kūno kultūros mokytoja;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja;
Audronė Arcinavičienė, logopedė-spec. pedagogė;
Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė.