Čiauškučių studija

Ir mergaitės ir berniukai

Esame tikri čiauškučiai

Žaidžiam, piešiam ir juokaujam,

Bei visi gražiai draugaujam.

Mums darželyje smagu

Būryje gerų draugų…

Auklėtojos: Aušrinė Šniokienė, Erika Dubickaitė
Auklėtojos padėjėja: Rima
Studijos darbo laikas: 7.00-17.30
Studijos telefonas: 8-655-98225