Bendrosios žinios apie mokyklą

Pilnas mokyklos pavadinimas: Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Direktorė: Nijolė Žilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas
Mokyklos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos kodas: 190138361
Mokyklos tipas: mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį pagrindinį išsilavinimą
Mokomoji kalba: lietuvių
Adresas: Partizanų g. 22, LT-50217 Kaunas
Telefonas/faksas (raštinė): (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt