Atnaujinta:   2020-5-21

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl. 7
Partizanų g. 22

.

Pradinis ugdymas

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
1a

Klasės mokytoja: Lina Mikailienė

Kabinetas 226

 Pamoka

     Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2 pamoka

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

3 pamoka

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

4 pamoka

Pasaulio pažinimas

Muzika

Matematika

Dailė ir technologijos

Muzika

5 pamoka

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Tikyba / Etika

Klasės valandėle

 

1b

Klasės mokytoja Dalia Berentienė
Kabinetas 116

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2 pamoka

Lietuvių kalba

Muzika

Muzika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

3 pamoka

Anglų kalba

Lietuvių kalba

ugdymas

Matematika

Dailė ir technologijos

4 pamoka

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

5 pamoka

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdynmas

Klasės valandėle

 

2a

Klasės mokytoja Daiva Zbarauskienė
Kabinetas 227

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Lietuvių kalba Matematika Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 pamoka Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
3 pamoka Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Dorinis Ugdymas
4 pamoka IT Dailė ir technologijos Muzika Matematika Muzika
5 pamoka Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas
6 pamoka Klasės valandėle
2b


Klasės mokytoja Raimonda Adomavičienė
Kabinetas 222

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

2 pamoka

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

3 pamoka

IT

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Dorinis Ugdymas

4 pamoka

Dailė ir technologijos

Anglų kalba

Muzika

Anglų kalba

Muzika

5 pamoka

Dailė ir technologijos

Matematika

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

6 pamoka

Klasės valandėle

 

3a


Klasės mokytoja Kristina Biknienė
Kabinetas 117

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

2 pamoka

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dorinis Ugdymas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

3 pamoka

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

4 pamoka

Fizinis ugdymas

Matematika

Pasaulio pažinimas

Informacinės technologijos

Dailė ir technologijos

5 pamoka

Klasės valandėle

Muzika

Fizinis ugdymas

Muzika

Fizinis ugdymas

6 pamoka

 

3b

Klasės mokytoja Irena Čiulkinienė
Kabinetas 115

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Matematika Pasaulio pažinimas Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
2 pamoka Lietuvių kalba Anglų kalba Dorinis Ugdymas Kompiuterinis raštingumas Dailė ir technologijos
3 pamoka Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Dailė ir technologijos
4 pamoka Muzika Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Anglų kalba
5 pamoka Klasės valandėle Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Muzika Fizinis ugdymas
6 pamoka
4a

Klasės mokytoja Valerija Streckienė
Kabinetas 225

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas
2 pamoka Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Dailė ir technologijos
3 pamoka Matematika Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
4 pamoka Muzika Lietuvių kalba Muzika Pasaulio pažinimas  Dorinis ugdymas
5 pamoka Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas IT Smalsučių akademija Anglų kalba
6 pamoka
4b

Klasės mokytoja Inga Gancevskaitė
Kabinetas 228

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
2 pamoka Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas
3 pamoka Matematika Matematika Matematika Lietuvių kalba Muzika
4 pamoka Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas  Dorinis ugdymas
5 pamoka Muzika Anglų kalba Anglų kalba IT Klasės valandėlė
6 pamoka

.

Pagrindinis ugdymas

5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
5a

Klasės vadovas:  Rita Jurkšienė

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Etika / tikyba Matematika Matematika
2 pamoka Fizinis ugdymas Muzika Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Anglų kalba
3 pamoka Istorija Fizinis ugdymas Anglų kalba Istorija Lietuvių kalba ir literatūra
4 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Informacinės technologijos Matematika Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
5 pamoka Anglų kalba Technologijos Dailė Gamta ir žmogus Žmogaus sauga
6 pamoka Gamta ir žmogus Technologijos rusų / vokiečių kalba Matematika
7 pamoka Istorija Klasės valandėlė
5b

Klasės vadovas: Aušra Spingytė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Gamta ir žmogus Muzika Etika / tikyba Lietuvių kalba ir literatūra Rusų kalba
2 pamoka Fizinis ugdymas Matematika Žmogus ir sauga Gamta ir žmogus Anglų kalba
3 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba ir literatūra
4 pamoka Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Istorija Informacinės technologijos
5 pamoka Anglų kalba Technologijos Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Matematika
6 pamoka Matematika Technologijos Dailė Vokiečių kalba Lietuvių kalba ir literatūra
7 pamoka Klasės valandėlė
6a

Klasės vadovas: Rūta Janušonienė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Fizinis ugdymas Technologijos Rusų kalba Vokiečių kalba Geografija
2 pamoka Anglų kalba Technologijos Anglų kalba Lietuvių kalba ir literatūra Muzika
3 pamoka Matematika Matematika Etika / tikyba Matematika Matematika
4 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Gamta ir žmogus Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
5 pamoka Dailė Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Anglų kalba Informacinės technologijos
6 pamoka Geografija Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Istorija
7 pamoka Klasės valandėlė Rusų / vokiečių kalba Lietuvių kalba ir literatūra Gamta ir žmogus
6b

Klasės vadovas: Aušrelė Gicevičienė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Fizinis ugdymas Matematika Dailė Rusų / vokiečių kalba Muzika
2 pamoka Anglų kalba Gamta ir žmogus Anglų kalba Lietuvių kalba ir literatūra Geografija
3 pamoka Matematika Technologijos Etika / tikyba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
4 pamoka Geografija Technologijos Fizinis ugdymas Matematika Matematika
5 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Gamta ir žmogus Anglų kalba Istorija
6 pamoka Rusų kalba Istorija Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Informacinės technologijos
7 pamoka Vokiečių kalba Klasės valandėlė Lietuvių kalba ir literatūra
7a

Klasės vadovas: Inesa Ruplėnienė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Rusų kalba Fizinis ugdymas Muzika Anglų kalba Lietuvių kalba ir literatūra
2 pamoka Biologija Geografija Dailė Fizinis ugdymas Matematika
3 pamoka Fizika Anglų kalba Matematika Biologija Anglų kalba
4 pamoka Matematika Matematika Etika / tikyba Lietuvių kalba ir literatūra Istorija
5 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Technologijos
6 pamoka Vokiečių kalba Informacinės technologijos Lietuvių kalba ir literatūra Geografija Technologijos
7 pamoka Informacinės technologijos Rusų / vokiečių kalba Klasės valandėlė
7b

Klasės vadovas: Rosvita Sanspreiškienė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Rusų / vokiečių kalba Biologija Fizinis ugdymas Anglų kalba Technologijos
2 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Muzika Geografija Technologijos
3 pamoka Dailė Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Anglų kalba
4 pamoka Fizika Geografija Etika / tikyba Lietuvių kalba ir literatūra Matematika
5 pamoka Matematika Matematika Istorija Matematika Lietuvių kalba ir literatūra
6 pamoka Fizinis ugdymas Vokiečių kalba Lietuvių kalba ir literatūra Biologija Istorija
7 pamoka Klasės valandėlė Istorija Rusų kalba
8a

Klasės vadovas: Lina Brazienė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Istorija Fizika Matematika Matematika Anglų kalba
2 pamoka Muzika Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba ir literatūra
3 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Fizika Rusų kalba / IT
4 pamoka Chemija Fizinis ugdymas Istorija Chemija Technologijos
5 pamoka Matematika Vokiečių kalba / IT Fizinis ugdymas Geografija Lietuvių kalba ir literatūra
6 pamoka Dailė Geografija Anglų kalba Lietuvių kalba ir literatūra Žmogaus sauga
7 pamoka Rusų / vokiečių kalba Biologija Klasės valandėlė Etika / tikyba
8b

Klasės vadovas: Ingrida Siliūnienė

 

 Pamoka

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

1 pamoka Muzika Geografija Matematika Chemija Informacinės technologijos
2 pamoka Matematika Istorija Matematika Fizika Rusų kalba / IT
3 pamoka Chemija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Geografija Technologijos
4 pamoka Dailė Fizinis ugdymas Anglų kalba Matematika Anglų kalba
5 pamoka Fizika Rusų / Vokiečių kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra Matematika
6 pamoka Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Žmogaus sauga Anglų kalba Lietuvių kalba ir literatūra
7 pamoka Vokiečių kalba Lietuvių kalba ir literatūra Tikyba Istorija Klasės valandėlė

Radvilėnų pl. 7

Pradinis ugdymas:

1 - 4 klasės

Pagrindinis ugdymas:

5 klasė

6 klasė

7 klasė

8 klasė

 

Skip to content