Atnaujinta:   2020-5-21

Ikimokyklinio ugdymo grupės

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais ir patvirtintais pagrindiniais teisiniais dokumentais (Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija), reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo veiklą bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas, bei darželyje sukaupta gerąja darbo patirtimi.

Linksmučių studija
Smalsučių studija
Gudručių studija
Čiauškučių studija
Šnekučių studija
Stipručių studija
Linksmučių studija

Mes vaikučiai – pabiručiai

Ir vadinamės – Linksmučiai

Žaidžiam, juokiamės ir siaučiam

Ir tėvelių taip sulaukiam.

Mums darželyje smagu

Piešt, sportuoti su draugu

Valgyt košę ir sriubytę

Bei nupraust švariai burnytę.

Pamiegoti ir paaugti

Draugui ranką vėl paspausti

Atsisveikinus sugrįžti

Ir Linksmučius vėl sutikti.

„Linksmučių“ studija (lopšelis)
Auklėtojos: Ernesta Jakelaitienė, Simona Paliokaitė
Auklėtojos padėjėja Dalė Jujevienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: 867089345

Smalsučių studija

Tipu tapu takeliu

Į darželį aš skubu.

Čia mes piešiam ir dainuojam,

Valgom košę ir šėliojam.

Lyg maži lietaus taškučiai

Mes visi panašūs.

Esame tikri smalsučiai

Gražūs, vikrūs, drąsūs.

Smalsučių“ studija (darželis)
Auklėtojos: Simona Petrošiūtė, Dovilė Purga,
Auklėtojos padėjėja Jovita Adomaitienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas:867089241

Gudručių studija

Nieks darželyje neliūdi.

Oi, ne, ne. Oi ne, ne.

Ir namai visai nerūpi,

nes patinka čia.

Mes suvalgome sriubytę,

Niam, niam, niam.

Ir keliaujam į lovytę

O pa pa, o pa pa.

 „Gudručių“studija (lopšelis)
Auklėtojos: Gintarė Arbačiauskienė, Ugnė Lekstutytė
Auklėtojos padėjėja Lina Balnanosytė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: 860315055

Čiauškučių studija

Ir mergaitės ir berniukai

Esame tikri čiauškučiai

Žaidžiam, piešiam ir juokaujam,

Bei visi gražiai draugaujam.

Mums darželyje smagu

Būryje gerų draugų…

„Čiauškučių“ studija (darželis)
Auklėtojos: Jurgita Klimašauskienė, Deimantė Drulytė,
Auklėtojos padėjėja Nida Pečionaitienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: 860315159

Šnekučių studija

Mes šnekučiai beždžioniukai,

Tauškiam ištisas dienas.

Tėvelius namie palikę,

Siaučiam į valias.

Žaidžiam, piešiam ir sportuojam,

Valgom, miegam ir dainuojam.

Mums darželyje smagu,

Būryje gerų draugų!

„Šnekučių“ studija (darželis)
Auklėtojos: Jolanta Baranauskienė, Deimantė Meslinaitė,
Auklėtojos padėjėja Rimutė Januškovskienė
Studijos darbo laikas: 7.00-17.30
Studijos telefonas: 865598225

Stipručių studija

Stipriai mylim

Greitai augam

Kartais „zuikį“ dar pagaunam.

Nors ir esame mažučiai,

Bet vadinamės – STIPRUČIAI!!!

„Stipručių“ studija (darželis)
Auklėtojos: Raminta Žvirblytė, Deimantė Drulytė
Auklėtojos padėjėja Laura Januškevičienė
Studijos darbo laikas: 7.00-17.30
Studijos telefonas: 867321992

Priešmokyklinė ugdymo grupė

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa – http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf

Rudnosiuko studija
Rudnosiuko studija

“Nuo pir-mos die-nos rugsėjo

Pir-mą sky-rių atdarau,

Savo sūnų Rudnosiukąsmailikai_com_meskiukas

Man atvežti įsakau!”

Tai pradėjo Rudnosiukas

Į mokyklą bėgt kasryt,

Su kitais draugais meškiukais

A B C rimtai skaityt.

(Vytė Nemunėlis)

Mišri priešmokyklinė studija dirba pagal “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą” ir Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą, kurioje ugdomi vaikai nuo 5 iki 7 metų. Studijos tikslas – atsižvelgti į individualias ugdytinių savybes, gebėjimus, pomėgius, gyvenimo patirtį, šeimos tradicijas, savarankiškumą. Didelį dėmesį skirti priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ir įgūdžių plėtojimui, žinių gilinimui, kad vaikai būtų pasirengę mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

„Rudnosiuko“ studija (priešmokyklinis ugdymas)
Auklėtojos: Gintarė Petrylienė, Jolanta Baranauskienė
Auklėtojos padėjėja Violeta Varankienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: 86709258

Skip to content