Atnaujinta:   2020-5-21

2020 m. I ketvirtis
2019 m. IV ketvirtis
2020 m. I ketvirtis
Eil. Nr.  Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto DU (Eur)
1 Administratorius x
2 Archyvaras x
3 Bibliotekininkas 888,8
4 Budėtojas 607,0
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1543,5
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1258,4
7 Direktorius x
8 Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 1064,2
9 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 852,0
10 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 1006,7
11 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas x
12 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas  708,0
13 IT administratorius 968,0
14 Kiemsargis 607,0
15 Laborantas 607,0
16 Logopedas 1296,4
17 Mokytojas 1269,2
18 Vyresnysis mokytojas 1345,9
19 Mokytojas metodininkas 1433,5
20 Mokytojo padėjėjas x
21 Neformaliojo ugdymo mokytojas 1249,3
22 Patalynės prižiūrėtojas x
23 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas x
24 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 1292,3
25 Psichologas 1221,4
26 Raštvedys 1056,0
27 Socialinis pedagogas 1277,0
28 Specialusis pedagogas x
29 Ūkvedys 704,0
30 Valytojas 607,0
2019 m. IV ketvirtis
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Archyvaras x
Bibliotekininkas x
Bibliotekos vedėjas x
Budėtojas 555
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1517
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams x
Direktorius x
Duomenų bazių specialistas x
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 1008
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 787
Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 841
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 938
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas 578
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 800
Kiemsargis 555
Laborantas x
Logopedas 1233
Meno vadovas x
Mokytojas 1223
Vyresnysis mokytojas 1302
Mokytojas metodininkas 1394
Mokytojas ekspertas x
Mokytojo padėjėjas x
Neformaliojo ugdymo mokytojas 178
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 555
Patalynės prižiūrėtojas x
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1076
Psichologas 1194
Raštinės vedėjas x
Raštvedys 986
Socialinis pedagogas 1370
Specialusis pedagogas x
Ūkvedys x
Valytojas 555
Skip to content