Administracija

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Žilienė

II vadybinė kategorija
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
Specialybė: Vidurinės mokyklos fizikos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: Fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė
Kabinetas 218
Darbo telefonas: 8 603 15098
El. paštas: zilienei@gmail.com

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Čiulkinienė

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
Specialybė: Pradinio mokymo pedagogika ir metodika,
pradinių klasių mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kabinetas 208
Darbo telefonas: 8 603 15246
El. paštas: irena.ciulkiniene@gmail.com

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Mickevičienė

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
Specialybė: Lietuvių filologija ir etnologija
Kvalifikacinė kategorija: Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Etnologijos ir folkloristikos mokslų magistrė
Kabinetas 216
Darbo telefonas: 8 603 15045
El. paštas: kristina.biciunaite@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Gintarė Petrylienė

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
Specialybė: Ikimokyklinis ugdymas; Švietimo vadybos studijų programa
Kvalifikacinė kategorija: auklėtoja; Edukologijos magistro laipsnis
Darbo telefonas: 8 603 15055
El.paštas: gintare.liupkeviciute@yahoo.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Jasionis

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Specialybė: Vidurinės mokyklos technikos disciplinų mokytojas
Kabinetas 211
Telefonas: mob. tel. 8 682 17110
El. paštas: j.jasionis@gmail.com

Vadovų vadybinės funkcijos 2016–2017 m. m.