Ikimokyklinis ugdymas

2-6 metų

PASIRINKTI

Pradinis ugdymas

1-4 klasės

PASIRINKTI

Filialas

Radvilėnų pl. 7

PASIRINKTI

Pagrindinis ugdymas

5-8 klasės

PASIRINKTI

Mūsų partneriai:

Rengvita          Kauno kolegija          Vytauto Didžiojo universitetas          Kokybės siekiančių mokyklų klubas          Maironio lietuvių literatūros muziejus

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla